تیم انبر با هدف بهبود فضای کسب و کارها و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی متخصص در کسب وکارهای پروژه محور صنعت نفت و گاز در بهار 98 فعالیت جدی خود را آغاز نمود.

منابع انسانی و ماشین آلات به عنوان دو محور اصلی پیشرفت در کلیه صنایع مادر نقش به سزایی ایفا می نمایند و صنعت نفت و گاز نیز به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی ایران میتواند با بهره گیری درست از ابزارهایی که اپلیکیشن انبر در اختیار قرار داده است ، ظرفیت استفاده از منابع انسانی و ماشین آلات را به صورت ساختارمند گسترش دهد.

پروژه های صنعت نفت، گاز، راه و باند

پروژه های دست دوم  

اگر پیمانکار باشید و یا در زمینه کارهای پروژه ای فعال باشید احتمالاً با واژه پروژه های دست دوم برخورد کرده اید. در اپلیکیشن انبر با توجه به وسعت نیاز به شناخت و جستجوی پروژه های دست دوم ، یک بخش اصلی به پروژه های دست دوم اختصاص داده شده است . در ادامه مروری خواهیم داشت بر عمده پروژه های دست دوم که در اپلیکیشن انبر درج شده اند.

 

پروژه های دست دوم صنعت نفت :

دستيابي به اهداف راهبـردي وزارت نفـت بـه عنـوان يكي از مهمترين نهادهاي حاكميتي كشـور كـه متضـمن تحقق بخـش عمـدهاي از درآمـدهاي ملـي نيـز محسـوب ميگردد، از طريق به نتيجه رسيدن طرح هـا و پـروژه هـاي دست دوم صنعت نفت اســت كــه در شــركت هــاي تابعــه و زيرمجموعه هاي آنها تعريف و اجرا ميگردند.

 

پروژه های دست دوم خطوط گاز  :

انواع پروژه های نظارت کارگاهی ، پروژه خرید خدمات مشاوره فنی ، نظارت عالیه و کارگاهی نصب توربو کمپرسورهای یدک ، انجام خدمات مهندسی کارگاهی ، احداث خط لوله ، طراحی مهندسی پایه و تفصیلی ، احداث ایستگاه اضطراری تقویت فشار گاز ، خرید و نصب ایستگاه تملبه خانه ، نصب و راه اندازی انبار ، نصب و راه اندازی دستگاه های ارسال کننده و دریافت کننده توپک هوشمند و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز تنها بخشی از پروژه ثبت شده با محوریت خطوط گاز می باشد .

 

پروژه های دست دوم راهسازی :

از آنجا که انجام پروژه های ساخت مستلزم به خدمت گیری گروه های کاری متنوع می باشد، عموما پیمانکاران اصلی بمنظور کاهش هزینه ها ، تقسیم ریسک ، کوتاه کردن زمان پروژه ، افزایش کیفیت و … به جای ظرفیت مستقیم در کلیه گروه های کاری ، نقش مدیریت و کنترل را بعهده گرفته و از طریق تفکیک پروژه به اجزاء، هر جزء را به پیمانکاران دست دوم واگذار می نمایند. در اجرای پروژه های راهسازی مانند سایر پروژه های زیر بنایی به دلیل وسعت زیاد، هزینه بالا و نیازمندی به منافع قابل توجه ( بویژه ماشین آلات )، استفاده از پیمانکاران دست دوم بسیار متداول می باشد.

 

پروژه های دست دوم عمرانی  :

طرح ها و پروژه های عمرانی به عنوان زیربنای توسعه و شکوفایی کشور به حساب می آید و در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد.

تعریف پروژه های دست دوم در حوزه عمران بسیار مرسوم است و اپلیکیشن انبر نیز این بخش را در قالب پروژه های دست دوم پوشش داده است .

  1. پروژه های دست دوم خطوط گاز
  2. پروژه های دست دوم صنعت نفت
  3. پروژه های دست دوم راهسازی
  4. پروژه های دست دوم عمرانی

دانلود اپلیکیشن انبر