تیم انبر با هدف بهبود فضای کسب و کارها و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی متخصص در کسب وکارهای پروژه محور صنعت نفت و گاز در بهار 98 فعالیت جدی خود را آغاز نمود.

منابع انسانی و ماشین آلات به عنوان دو محور اصلی پیشرفت در کلیه صنایع مادر نقش به سزایی ایفا می نمایند و صنعت نفت و گاز نیز به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی ایران میتواند با بهره گیری درست از ابزارهایی که اپلیکیشن انبر در اختیار قرار داده است ، ظرفیت استفاده از منابع انسانی و ماشین آلات را به صورت ساختارمند گسترش دهد.

آگهی کافرمایان و کارجویان

تامین منابع انسانی 

بي‌شك گرداننده دنیای کنونی انسان ها هستند. سازمان ها و  متوليان اين سازمان ها همگی با توان و تخصص منابع انسانی رشد می کنند. سازمان ها بدون وجود نيروي انساني نه‌ تنها مفهومي‌ ندارند ، بلكه اداره آن ها نيز ميسر نخواهد بود. حتي با وجود فنآور شدن سازمان ها و تبديل آنها به توده‌اي از سخت‌افزار ، همچنان نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان ، كاملاً مشهود است. براين اساس منابع انساني ارزشمندترين منبع سازمان هاي امروزي به شمار مي‌آيند چرا كه به تصميمات سازماني شكل داده ، مسايل و مشكلات سازمان را حل نموده و بهره‌وري را شکل مي‌بخشند.

اپلیکیشن انبر با دو رویکرد کارفرما و کارجو قصد دارد ، نیازهای منابع انسانی صنعت را پوشش دهد و از طریق ایجاد یک شبکه قدرتمند از منابع انسانی متخصص در سطوح مهندسین ، مشاوران ، اپراتورها و کارشناسان ، پل ارتباطی بین کارفرما و کارجو را تسهیل نماید .

در اپلیکیشن انبر  به منظور تامین منابع انسانی از پیمانکار جوش حرفه ای تا اپراتور بیل مکانیکی و استخدام مهندسان عمران و مکانیک و سایر گرایش ها ، تنها با چند کلیک ساده به نتیجه می رسید .

دانلود اپلیکیشن انبر